Порядок публікації

Для розгляду питання про публікацію статті у Науковому віснику Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота» необхідно надіслати на e-mail редакції журналу (olena.bartosh@uzhnu.edu.ua) наступну інформацію:

1) статтю;

2) авторську довідку (до статті на окремій сторінці (окремим файлом) подаються загальні відомості та контактні дані автора (кожного з авторів) згідно таблиці).

3) відскановану рецензію наукового керівника (якщо стаття має одноосібного автора, який не має наукового ступеню, окремо від файлу статті на електронну пошту журналу має бути надіслано в графічному форматі відскановану рецензію наукового керівника, засвідчену підписом та печаткою. Відсканований варіант рецензії подається разом зі статтею).

4) квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку).

Назва документу відповідає прізвищу автора(ів) (наприклад, Shumska_stattya, Shumska_dovidka, Shumska_oplata).

Після розгляду та рецензування редакційна колегія приймає рішення щодо можливості публікації статті. Автору по електронній пошті надсилається відповідне повідомлення про прийняття або відмову у прийнятті статті до друку. Статті включаються до поточного збірника тільки після отримання редакцією підтвердження сплати за публікацію.

Матеріали друкуються мовою оригіналу. Відповідальність за викладений матеріал несуть автори статей. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.