НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, Серія «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА» http://ojs.uzhnu.edu.ua/index.php/test <div id="PAGES_CONTAINERbg" class="pc1bg">НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, Серія «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА»&nbsp;− науково-практичний журнал у галузі педагогіки, в якому висвітлюються актуальні питання методології та історії педагогіки, теорії і практики навчання, теорії і практики виховання, теорії і методики професійної освіти, соціальної педагогіки, соціальної роботи, сучасних педагогічних технологій та інших галузей педагогічної науки.</div> <div id="PAGES_CONTAINERinlineContent" class="pc1inlineContent"> <div id="SITE_PAGES" class="s_VOwPageGroupSkin"> <div id="al2tt" class="p1"> <div id="al2ttinlineContent" class="p1inlineContent"> <div id="comp-jagp1fc0" class="txtNew" data-packed="false" data-min-height="471"> <p class="font_8"><span class="wixGuard">​</span></p> <p class="font_8">Збірник наукових праць видається з березня 1998 р., має свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 7972 від 09.10.2003 р.<span class="wixGuard">​</span></p> <p class="font_8">З 1999 року науковий журнал «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота» знаходиться у переліку наукових фахових видань України з педагогіки, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.</p> </div> </div> </div> </div> </div> УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ uk-UA НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, Серія «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА» 2524-0609 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕТНОПЕДАГОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ http://ojs.uzhnu.edu.ua/index.php/test/article/view/3 <p>У статті розглянуто теоретичні аспекти готовності майбутніх вчителів до професійної діяльності в<br>етнопедагогічному середовищі початкової школи. Визначається роль середовища у формуванні особистості,<br>педагогічний потенціал середовища. Обґрунтовується суть поняття «етнопедагогічне середовище»,<br>виділяються його основні функції. Акцентується увага на тому, що в умовах етнопедагогічного середовища<br>професійна готовність вчителя початкової школи набуває більшої складності і вимагає врахування<br>специфічних факторів.</p> ##submission.copyrightStatement## 2018-03-05 2018-03-05 1 38 11 14