ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕТНОПЕДАГОГІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Підзаголовок

Ключові слова: етнопедагогіка, етнопедагогічна компетентність, етнопедагогічне середовище, педагогічний вплив середовища, поліетнічне середовище

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти готовності майбутніх вчителів до професійної діяльності в
етнопедагогічному середовищі початкової школи. Визначається роль середовища у формуванні особистості,
педагогічний потенціал середовища. Обґрунтовується суть поняття «етнопедагогічне середовище»,
виділяються його основні функції. Акцентується увага на тому, що в умовах етнопедагогічного середовища
професійна готовність вчителя початкової школи набуває більшої складності і вимагає врахування
специфічних факторів.

Опубліковано
2018-03-05