НАУКОВИЙ ВІСНИК УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ, Серія «ПЕДАГОГІКА. СОЦІАЛЬНА РОБОТА» − науково-практичний журнал у галузі педагогіки, в якому висвітлюються актуальні питання методології та історії педагогіки, теорії і практики навчання, теорії і практики виховання, теорії і методики професійної освіти, соціальної педагогіки, соціальної роботи, сучасних педагогічних технологій та інших галузей педагогічної науки.

Збірник наукових праць видається з березня 1998 р., має свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 7972 від 09.10.2003 р.

З 1999 року науковий журнал «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота» знаходиться у переліку наукових фахових видань України з педагогіки, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Збірник наукових праць перереєстровано як друковане періодичне видання, включене до переліку наукових фахових видань України, галузі науки − педагогічні, що затверджений Наказом МОН України від 09.03.2016 р. № 241 (додаток 9, позиція 78).

Міжнародний Центр періодичних видань (ISSN International Centre, Париж) включив науковий журнал «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота» до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації і надав йому числовий код міжнародної ідентифікації: ISSN 2524-0609 (Print).

Фаховий науковий журнал «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота» представлено у наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах:

Редакційна колегія збірника здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей. До складу редколегії входять провідні українські вчені, а також іноземні фахівці у галузі педагогіки та соціальної роботи.

Редакційна колегія видання запрошує всіх бажаючих до співробітництва та відкрита до співпраці. Видання розраховане не тільки на науковців, аспірантів, докторантів, але й на практиків, яких цікавлять проблеми розвитку педагогічної науки.

Мови видання: українська, російська, англійська

Періодичність: 2 рази в рік.

  • Випуск 1 − статті приймаються на розгляд з 15 березня по 15 квітня. Розсилка авторських примірників журналу здійснюється до 15 червня.

  • Випуск 2 − статті приймаються на розгляд з 15 вересня по 15 жовтня. Розсилка авторських примірників журналу здійснюється до 15 грудня.